• Par valsti un zemi.
  • Par pilsētām un laukiem.
  • Par darbu un atpūtu.
  • Par Latvijai būtiskām vietām. Par Latvijai būtiskām lietām.

Par svētkiem, priekiem un bēdām, aizsardzību un drošību, zemkopību un lopkopību, ražošanu un pārstrādi, transportu un loģistiku, izglītību un mācībām, arhitektūru un celtniecību, teātri un kino, sportu un fiziskām aktivitātēm, kultūru, svešu varu ietekmi, trimdu un izsūtījumu.

Grāmata “Latvijai 100”

PAR GRĀMATU

Latvija fotoattēlos no 1918. līdz 2018. gadam


  • Aptver visus novadus, pilsētas, vairumu pagastu;
  • Katra bilde ir ar stāstu: 1/4000 daļa no Latvijas simtgades;

  • Aptver visas nozīmīgākās Latvijas vietas un vides objektus;
  • Aptver nozīmīgākos Latvijas cilvēkus;
  • Aptvers būtiskākos Latvijas sasniegumus zinātnē, ekonomikā, kultūrā, izglītībā, medicīnā, aizsardzībā utt.;
  • Aptver būtiskākos Latvijas sasniegumus zinātnē, ekonomikā, kultūrā, izglītībā, medicīnā, aizsardzībā utt.;
  • Iesūtītās bildes (protams, ar iesūtītāja atļauju) nodotas Latvijas Nacionālajai bibliotēkai;

Grāmata “Latvijai 100”

Iegādes iespējas

Iegādājies grāmatu mūsu mājaslapā, krietni ietaupot!

Kontakti

Adrese: SIA Medicinas Apgads Skolas iela 3, Rīga, LV
e-pasts: info@medicinasapgads.lv
tālrunis: 26321928

PĒTERIS APINIS

GUNTARS SIETIŅŠ

AIVA STIPRĀ

MAIJA ŠETLERE

VALTS SŪNA

Autors un sastādītājs Mākslinieks, Mākslas akadēmijas
Grafikas katedras vadītājs
profesors
Sastādītāja asistente Medicīnas apgāds. Direktore Tirdzniecības direktors
pateris@arstubiedriba.lv aiva@arstubiedriba.lv maija@medicinasapgads.lv valts@medicinasapgads.lv

SIA «MEDICĪNAS APGĀDS»
Reģ. Nr. LV 40003890592

ADRESE: SKOLAS IELĀ 3, RĪGĀ, 3. STĀVS 301. KABINETS.

Juridiska adrese: Miera iela 54-18, Rīga, LV-1013

Tālr: 67362132, 26321928
E-pasts: info@medicinasapgads.lv
Bankas rekvizīti: SEB BANKA
Kods UNLALV2X
Konta Nr. LV21UNLA0055000148616

Facebook